VerticalEX

VerticalEX

VerticalEX – автоматизована система безготівкового обміну різних видів валют за рахунок електронних гаманців, що зареєстровані користувачами на різних зовнішніх платіжних системах. Прикладом зовнішніх платіжних систем можуть бути такі системи ADV cash, Perfect Money, Bitcoin BTC і т. д. Система забезпечує можливість уніфікованого способу додавання нових платіжних систем для розширення набору сервісів валютних обмінів.

В системі обмін валюти здійснюватися за допомогою шлюзів, які реалізуються за допомогою таких зовнішніх платіжних систем як ADV cash, Perfect Money, Bitcoin BTC і т. д. Кожний шлюз представляє собою певний набір сервісів обміну валюти. Прикладом таких сервісів може виступати сервіс по обміну USD валюти, що зареєстрована на гаманці системи ADV cash на EUR валюти, що перераховуються на гаманець, який зареєстрований в системі  Perfect Money.