TOFFY

TOFFY

Програмний продукт розроблений компаніею  ReditSys призначено для управління задачами, контролю, обліку та планування прибутків та видатків, що пов’язані з діяльністю бізнесу, компанії, підприємства будь-якого профілю, а також для управління персоналом. Система повинна забезпечити:

  • підвищення дисциплінованості фінансових витрат;
  • управління та контроль виконання співробітниками компанії необхідних бізнес-процесів;
  • підвищення швидкості прийняття рішення;
  • ефективне управління персоналом.

Для автоматизації діяльності компанії використовується ієрархічна структура представлення об’єктів. Ієрархічна структура об’єктів являє собою дерево, в якому вузлам можуть відповідати різні типи об’єктів, наприклад нерухомість, відділ, співробітник, автомобіль, літак тощо. Вершиною дерева є власник компанії, який бачить все дерево об’єктів. Кожний об’єкт може бачити лише ті об’єкти, які знаходяться під ним.

До об’єкту можуть бути прив’язані інші типи об’єктів або такі сутності як:

  • користувач системи;
  • задача/підзадача;
  • платіж;
  • мультимедійні файли;
  • рахунки.

Користувачі системи можуть виступати як об’єктами в структурі дерева так і бути прив’язаними до інших об’єктів. Крім того, користувачі можуть створювати задачі один одному. Якщо користувач не може її виконати, то він може переназначити на іншого користувача, який може знаходиться під ним або перевести на один рівень вище. У випадку, коли задачу необхідно переназначити на рівень вище, то система автоматично вибирає відповідального за виконання його пращура, оскільки для кожного користувача існує лише один пращур.

Сутність задача створюється об’єктами-користувачами для задоволення користувацьких запитів. Прикладами таких задач можуть бути запит на виділення коштів для заправки автомобіля або запит на переказ коштів на картковий рахунок співробітника для оплати його витрат, що пов’язанні з відрядженням. Кожна задача має ініціатора. Ініціатор – це користувач, що створює задачу, яка може бути виконана або відхилена. Відхилення задачі можуть здійснювати лише користувачі, які знаходяться на рівень вище. Якщо задача виконана, то ініціатор повинен закрити цю задачу. У випадку, коли результат виконання задачі не влаштовує ініціатора, то він може переназначити відповідального за її виконання. Ще однією особливістю сутності задачі є те, що в її межах можна створювати підзадачі, які можуть бути виконанні різними користувачами.

Для обліку витрат до кожного об’єкту можна створити рахунки, баланси яких будуть акумулювати витрати, які пов’язані з даним об’єктом. Користувачі, які закріплені за своїми об’єктами можуть створювати необмежену кількість мультивалютних рахунків. Всі платежі створюються в задачах, де вони прив’язуються до об’єкту та рахунку об’єкта. Якщо користувачу необхідно отримати кошти для вирішення своїх задач, то він може створити задачі на отримання цих коштів.

Останньою сутністю в системі є мультимедійні файли, які також можуть бути прикріплені до об’єктів. Формат файлів може бути будь-яким. Прикріплені файли доступні для об’єктів, які вищи за структурою.